رخ ٫ رو ٫ چهره ٫ رخسار ٫ صورت ٫ قیافه ٫ حالت صورت ٫ سیما ٫ نما ٫ قدرت بینایی