دخول ٫ ورود ٫ عضو گیری ٫‌ ابتدا ٫ آغاز ٫‌ فرا رسیدن ٫‌شروع ٫ ورودیه