خیاط ٫ دوزنده ٫ گونه ای ماهی قزل آلا ٫ گوزن نوجوان ٫ شکارچی که با دست خالی باز میگردد ٫ گونه ای عنکبوت با پاهای دراز