آفتاب ٫ خورشید ٫ خور ٫ مهر ٫‌شمس ٫ نور ٫ گرما ٫ روشنایی